Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania nad segregacją genów z dużymi efektami w populacjach kur nieśnych
Konkurs 12

Badania nad segregacją genów z dużymi efektami w populacjach kur nieśnych

Numer wniosku: 5 P06D 030 12
Kierownik: dr hab. Tomasz Szwaczkowski
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 80 000
Konkurs: 12