Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania modelowe stalowych przęseł mostów kolejowych zakrzywionych w planie
Konkurs 12

Badania modelowe stalowych przęseł mostów kolejowych zakrzywionych w planie

Numer wniosku: 7 T07E 057 12
Kierownik: mgr inż. Maciej Wdowiak
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 8 000
Konkurs: 12