Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania modelowe i doświadczalne automatycznego przełączania biegów pod obciążeniem w ciągniku rolniczym
Konkurs 12

Badania modelowe i doświadczalne automatycznego przełączania biegów pod obciążeniem w ciągniku rolniczym

Numer wniosku: 7 T07B 007 12
Kierownik: prof.dr hab.inż. Gustaw Tyro
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Eksploatacji, Wibroakustyki i Diagnostyki Maszyn i Systemów
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 240 000
Konkurs: 12