Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania mechanizmu degradacji receptora V2 wazopresyny
Konkurs 12

Badania mechanizmu degradacji receptora V2 wazopresyny

Numer wniosku: 3 T09A 027 12
Kierownik: Mgr Marek Jasionowski
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 10 000
Konkurs: 12