Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania katalityczne i elektrokatalityczne w układzie polianilina/heteropolianion
Konkurs 12

Badania katalityczne i elektrokatalityczne w układzie polianilina/heteropolianion

Numer wniosku: 3 T09A 004 12
Kierownik: Prof.dr hab. Mieczysław Łapkowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 26 100
Konkurs: 12