Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania in vitro nad immunobiologicznymi reakcjami pomiędzy zarodkami bydlęcymi w stadium przedimplantacyjnym a Ureaplasma diversum
Konkurs 12

Badania in vitro nad immunobiologicznymi reakcjami pomiędzy zarodkami bydlęcymi w stadium przedimplantacyjnym a Ureaplasma diversum

Numer wniosku: 5 P06D 022 12
Kierownik: dr Anna Chełmońska-Soyta
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 112 110
Konkurs: 12