Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania historii zasięgów i aktualnego rozmieszczenia kenofitów w Polsce.
Konkurs 12

Badania historii zasięgów i aktualnego rozmieszczenia kenofitów w Polsce.

Numer wniosku: 6 P04G 053 12
Kierownik: dr Barbara Tokarska-Guzik
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ochrony Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 41 450
Konkurs: 12