Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania geochemiczno-mineralogiczne pyłów technologicznych i ich wpływ na środowisko
Konkurs 12

Badania geochemiczno-mineralogiczne pyłów technologicznych i ich wpływ na środowisko

Numer wniosku: 6 P04G 107 12
Kierownik: dr hab. Łukasz Karwowski
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Ochrony Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 9 800
Konkurs: 12