Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania fizykochemiczne i biologiczne 2-CdA i pochodnych
Konkurs 12

Badania fizykochemiczne i biologiczne 2-CdA i pochodnych

Numer wniosku: 4 P05F 027 12
Kierownik: dr Elżbieta Bojarska
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Farmaceutycznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 218 650
Konkurs: 12