Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania elementów strunobetonowych o prostokątnym przekroju drążonym poddanych skręcaniu
Konkurs 12

Badania elementów strunobetonowych o prostokątnym przekroju drążonym poddanych skręcaniu

Numer wniosku: 7 T07E 060 12
Kierownik: mgr inż. Jarosław Kupski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 10 000
Konkurs: 12