Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania elektrod wolframowych
Konkurs 12

Badania elektrod wolframowych

Numer wniosku: 7 T08D 021 12
Kierownik: mgr Robert Bański
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 9 200
Konkurs: 12