Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania dynamiki elektrycznych układów potrzeb własnych elektrowni w stanach awaryjnych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego pracującego w strukturze połączonych systemów elektroenergetycznych krajów Europy Zachodniej UCPTE
Konkurs 12

Badania dynamiki elektrycznych układów potrzeb własnych elektrowni w stanach awaryjnych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego pracującego w strukturze połączonych systemów elektroenergetycznych krajów Europy Zachodniej UCPTE

Numer wniosku: 8 T10B 044 12
Kierownik: dr hab.inż. Janusz Skierski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Energetyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 89 700
Konkurs: 12