Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania cytotoksycznego działania reaktywnych form tlenu i azotu
Konkurs 12

Badania cytotoksycznego działania reaktywnych form tlenu i azotu

Numer wniosku: 6 P04A 042 12
Kierownik: dr Diana Metodiewa
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 145 000
Konkurs: 12