Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania centrów luminescencji w minerałach
Konkurs 12

Badania centrów luminescencji w minerałach

Numer wniosku: 6 P04D 043 12
Kierownik: dr Maria Czaja
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 97 000
Konkurs: 12