Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Badania anionowej polimeryzacji oksiranów inicjowanej wodorkiem potasu
Konkurs 12

Badania anionowej polimeryzacji oksiranów inicjowanej wodorkiem potasu

Numer wniosku: 3 T09A 095 12
Kierownik: hab. Doc.Dr Andrzej Stolarzewicz
Instytucja realizująca: CENTRUM CHEMII POLIMERÓW PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 200 000
Konkurs: 12