Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Awifauna Polski- synteza wiedzy o stanie i kierunkach zmian
Konkurs 12

Awifauna Polski- synteza wiedzy o stanie i kierunkach zmian

Numer wniosku: 6 P04C 098 12
Kierownik: prof.dr hab. Ludwik Tomiałojć
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 44 000
Konkurs: 12