Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Autonomiczne sterowanie bezpilotowym samolotem realizującym zadany programowo plan lotu
Konkurs 12

Autonomiczne sterowanie bezpilotowym samolotem realizującym zadany programowo plan lotu

Numer wniosku: 9 T12C 017 12
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Maryniak
Instytucja realizująca: INSTYTUT LOTNICTWA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 40 120
Konkurs: 12