Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Automatyzacja systemu eksploatacji wozów bojowych
Konkurs 12

Automatyzacja systemu eksploatacji wozów bojowych

Numer wniosku: 0 T00A 023 12
Kierownik: dr inż. Andrzej Piętak
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 12