Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Automatyczna regulacja zawartości popiołu w odpadach z procesu flotacji węgla
Konkurs 12

Automatyczna regulacja zawartości popiołu w odpadach z procesu flotacji węgla

Numer wniosku: 9 T12A 028 12
Kierownik: dr hab. inż. Krystian Kalinowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 20 000
Konkurs: 12