Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Atlas geotechnicznych właściwości skał Polski - część III (Jura Krakowsko-Częstochowska)
Konkurs 12

Atlas geotechnicznych właściwości skał Polski - część III (Jura Krakowsko-Częstochowska)

Numer wniosku: 9 T12A 004 12
Kierownik: dr Paweł Dobak
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOLOGII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 400 000
Konkurs: 12