Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Asymptotyka rozwiązań równań parabolicznych
Konkurs 12

Asymptotyka rozwiązań równań parabolicznych

Numer wniosku: 2 P03A 046 12
Kierownik: dr hab. Tomasz Dłotko
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Matematyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 37 050
Konkurs: 12