Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Asymptotyka rozwiązań nieliniowych równań ewolucyjnych w mechanice ośrodków ciągłych
Konkurs 12

Asymptotyka rozwiązań nieliniowych równań ewolucyjnych w mechanice ośrodków ciągłych

Numer wniosku: 2 P03A 040 12
Kierownik: prof.dr hab. Piotr Biler
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Matematyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 197 500
Konkurs: 12