Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Asocjacja pomiędzy podatnością na rozszczep kręgosłupa a polimorfizmem genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej
Konkurs 12

Asocjacja pomiędzy podatnością na rozszczep kręgosłupa a polimorfizmem genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej

Numer wniosku: 4 P05A 045 12
Kierownik: dr Piotr Rogala
Instytucja realizująca: INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 64 000
Konkurs: 12