Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Architektury zintegrowanych systemów informacyjnych organizacji gospodarczych
Konkurs 12

Architektury zintegrowanych systemów informacyjnych organizacji gospodarczych

Numer wniosku: 1 H02D 007 12
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Organizacji i Zarządzania
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 12