Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Antyk romantyczny- model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)
Konkurs 12

Antyk romantyczny- model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)

Numer wniosku: 1 H01C 047 12
Kierownik: dr hab. Maria Kalinowska
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI OŚRODEK BADAŃ NAD TRADYCJĄ ANTYCZNĄ W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Literaturze, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 12