Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza zmienności miąższości pokładów węgla kamiennego warstw siodłowych i dolnych rudzkich w części wschodniej siodła głównego GZW
Konkurs 12

Analiza zmienności miąższości pokładów węgla kamiennego warstw siodłowych i dolnych rudzkich w części wschodniej siodła głównego GZW

Numer wniosku: 9 T12B 014 12
Kierownik: mgr Zbigniew Mirkowski
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 6 000
Konkurs: 12