Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza wybranych zjawisk w próżniowym łuku łączeniowym dla celów doskonalenia technik przerywania łuku prądu stałego w próżni
Konkurs 12

Analiza wybranych zjawisk w próżniowym łuku łączeniowym dla celów doskonalenia technik przerywania łuku prądu stałego w próżni

Numer wniosku: 8 T10A 044 12
Kierownik: prof.zw.dr hab.inż. Henryk Markiewicz
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 30 800
Konkurs: 12