Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza wybranych układów dynamicznych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu z nieliniowościami bezinercyjnymi typu wielomianowego
Konkurs 12

Analiza wybranych układów dynamicznych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu z nieliniowościami bezinercyjnymi typu wielomianowego

Numer wniosku: 8 T10A 027 12
Kierownik: dr hab. inż. Janusz Walczak
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 24 260
Konkurs: 12