Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza wrażliwości wibroakustycznego modelu układu płytowego
Konkurs 12

Analiza wrażliwości wibroakustycznego modelu układu płytowego

Numer wniosku: 7 T07B 033 12
Kierownik: prof.dr hab.inż. Ryszard Panuszka
Instytucja realizująca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Eksploatacji, Wibroakustyki i Diagnostyki Maszyn i Systemów
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 38 000
Konkurs: 12