Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza wrażliwości algorytmów adaptacyjnych w sieciach neuronowych i rozmytych systemach eksperckich
Konkurs 12

Analiza wrażliwości algorytmów adaptacyjnych w sieciach neuronowych i rozmytych systemach eksperckich

Numer wniosku: 8 T11C 011 12
Kierownik: dr Martyna Weigl
Instytucja realizująca: INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 70 000
Konkurs: 12