Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza wpływu czynników technologicznych na jakość przekładni stożkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zęba
Konkurs 12

Analiza wpływu czynników technologicznych na jakość przekładni stożkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zęba

Numer wniosku: 7 T07D 021 12
Kierownik: dr inż. Ryszard Kuryjański
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 201 915
Konkurs: 12