Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza teoretyczna pomiaru współczynnika przewodnictwa cieplnego cienkich warstw o wysokiej twardości
Konkurs 12

Analiza teoretyczna pomiaru współczynnika przewodnictwa cieplnego cienkich warstw o wysokiej twardości

Numer wniosku: 7 T08C 036 12
Kierownik: dr hab. Zygmunt Kleszczewski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 10 815
Konkurs: 12