Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza stanu cieplno-wytrzymałościowego kotła w czasie rozruchu i wyłączania kotła z ruchu
Konkurs 12

Analiza stanu cieplno-wytrzymałościowego kotła w czasie rozruchu i wyłączania kotła z ruchu

Numer wniosku: 8 T10B 031 12
Kierownik: prof.dr hab.inż. Jan Taler
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Energetyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 10 000
Konkurs: 12