Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza sekwencji genu CD18 w celu identyfikacji mutacji wpływających na odporność bydła
Konkurs 12

Analiza sekwencji genu CD18 w celu identyfikacji mutacji wpływających na odporność bydła

Numer wniosku: 5 P06D 032 12
Kierownik: doc.dr hab. Grzegorz Grzybowski
Instytucja realizująca: INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 60 000
Konkurs: 12