Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza procesów niszczenia i opracowanie sposobów ochrony przed korozją stali Cr-Mn w środowiskach ciekłych poprzez modyfikacę stanu fizykochemicznego ich powierzchni
Konkurs 12

Analiza procesów niszczenia i opracowanie sposobów ochrony przed korozją stali Cr-Mn w środowiskach ciekłych poprzez modyfikacę stanu fizykochemicznego ich powierzchni

Numer wniosku: 7 T08C 058 12
Kierownik: prof.ndzw.dr hab. Jan Łaskawiec
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, METALURGII, TRANSPORTU
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 24 000
Konkurs: 12