Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza parametrów przygotowania i hydrotransportu wysokozagęszczonych mieszanin podsadzkowych uzyskiwanych z odpadów przemysłowych
Konkurs 12

Analiza parametrów przygotowania i hydrotransportu wysokozagęszczonych mieszanin podsadzkowych uzyskiwanych z odpadów przemysłowych

Numer wniosku: 9 T12A 038 12
Kierownik: dr hab. inż. Franciszek Plewa
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 160 000
Konkurs: 12