Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza, opracowanie i badania weryfikacyjne wielowidmowego pirometru podczerwieni
Konkurs 12

Analiza, opracowanie i badania weryfikacyjne wielowidmowego pirometru podczerwieni

Numer wniosku: 8 T11B 040 12
Kierownik: dr inż. Zbigniew Bielecki
Instytucja realizująca: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektroniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 88 200
Konkurs: 12