Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza nadmiarowych szumów w laserach zwierciadlanych oraz z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym współpracujących ze światłowodowymi sieciami telekomunikacyjnymi
Konkurs 12

Analiza nadmiarowych szumów w laserach zwierciadlanych oraz z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym współpracujących ze światłowodowymi sieciami telekomunikacyjnymi

Numer wniosku: 8 T11D 029 12
Kierownik: dr hab. Paweł Szczepański
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 41 760
Konkurs: 12