Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza molekularna nietypowych rekombinacji genu TCRë wykrytych u pacjentów z ostrymi białaczkami z mieszaną ekspresją antygenów powierzchniowych
Konkurs 12

Analiza molekularna nietypowych rekombinacji genu TCRë wykrytych u pacjentów z ostrymi białaczkami z mieszaną ekspresją antygenów powierzchniowych

Numer wniosku: 4 P05A 089 12
Kierownik: dr Grzegorz Przybylski
Instytucja realizująca: INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 79 000
Konkurs: 12