Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza mikropaleontologiczna i biostratygrafia tzw. warstw radiolariowych w utworach jednostki śląskiej Karpat Zewnętrznych na podstawie promienic (Radiolaria)
Konkurs 12

Analiza mikropaleontologiczna i biostratygrafia tzw. warstw radiolariowych w utworach jednostki śląskiej Karpat Zewnętrznych na podstawie promienic (Radiolaria)

Numer wniosku: 6 P04D 013 12
Kierownik: mgr Marta Bąk
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 31 000
Konkurs: 12