Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza metod różnicowych globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego (GNSS) w aspekcie ich przydatności do wyznaczania pozycji dla potrzeb nawigacji i inżynierii morskiej
Konkurs 12

Analiza metod różnicowych globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego (GNSS) w aspekcie ich przydatności do wyznaczania pozycji dla potrzeb nawigacji i inżynierii morskiej

Numer wniosku: 9 T12E 031 12
Kierownik: prof.dr hab.inż. Stanisław Oszczak
Instytucja realizująca: AKADEMIA MORSKA W GDYNI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Geodezji i Miernictwa Górniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 92 000
Konkurs: 12