Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza koordynacji między kończynami w odniesieniu do aktywności EMG mięśni zginaczy i prostowników w trakcie lokomocji swobodnej u szczura
Konkurs 12

Analiza koordynacji między kończynami w odniesieniu do aktywności EMG mięśni zginaczy i prostowników w trakcie lokomocji swobodnej u szczura

Numer wniosku: 4 P05A 115 12
Kierownik: dr Henryk Majczyński
Instytucja realizująca: INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 76 000
Konkurs: 12