Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza ichnofabrics w utworach fliszowych Karpat polskich
Konkurs 12

Analiza ichnofabrics w utworach fliszowych Karpat polskich

Numer wniosku: 6 P04D 003 12
Kierownik: dr Alfred Uchman
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geologii i Geofizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 33 000
Konkurs: 12