Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza genetyczna i fenotypowa białego umaszczenia lisa polarnego (Alopex lagopus L.)
Konkurs 12

Analiza genetyczna i fenotypowa białego umaszczenia lisa polarnego (Alopex lagopus L.)

Numer wniosku: 5 P06D 045 12
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Filistowicz
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 42 350
Konkurs: 12