Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza fraktalna wiatru słonecznego
Konkurs 12

Analiza fraktalna wiatru słonecznego

Numer wniosku: 2 P03C 003 12
Kierownik: dr hab. Wiesław Macek
Instytucja realizująca: CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Geodezji i Miernictwa Górniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 16 610
Konkurs: 12