Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analiza chorologiczna dendroflory Sudetów Wschodnich
Konkurs 12

Analiza chorologiczna dendroflory Sudetów Wschodnich

Numer wniosku: 6 P04G 005 12
Kierownik: dr hab. Adam Boratyński
Instytucja realizująca: INSTYTUT DENDROLOGII PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Ochrony Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 45 000
Konkurs: 12