Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Analityczny model stabilizacji atomu w polu elektromagnetycznym o częstości podprogowej
Konkurs 12

Analityczny model stabilizacji atomu w polu elektromagnetycznym o częstości podprogowej

Numer wniosku: 2 P03B 078 12
Kierownik: prof.dr hab. Ryszard Parzyński
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FIZYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Fizyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 75 000
Konkurs: 12