Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Aktywność immunomodulacyjna i przeciwnowotworowa sklonowanego i oczyszczonego czynnika martwicy nowotworu (TNF) szczura
Konkurs 12

Aktywność immunomodulacyjna i przeciwnowotworowa sklonowanego i oczyszczonego czynnika martwicy nowotworu (TNF) szczura

Numer wniosku: 6 P04B 012 12
Kierownik: dr hab. Jacek Bigda
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biotechnologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 30 000
Konkurs: 12