Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Akta i Diariusz Królewskiej Komisji Okrętowej Zygmunta III z lat 1627-1628
Konkurs 12

Akta i Diariusz Królewskiej Komisji Okrętowej Zygmunta III z lat 1627-1628

Numer wniosku: 1 H01G 023 12
Kierownik: dr Wiktor Fenrych
Instytucja realizująca: GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Historycznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 14 000
Konkurs: 12