Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 12Adiabatyczna i relatywistyczna teoria atomów i cząsteczek
Konkurs 12

Adiabatyczna i relatywistyczna teoria atomów i cząsteczek

Numer wniosku: 8 T11F 007 12
Kierownik: dr Wojciech Cencek
Instytucja realizująca: INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 266 000
Konkurs: 12